| NUKINI

Aldeia Nukini, fronteira do Parque Nacional da Serra do Divisor, Acre.

Aldeia Nukini
Aldeia Nukini
Aldeia Nukini
Aldeia Nukini
Aldeia Nukini
Aldeia Nukini
Aldeia Nukini
Aldeia Nukini
Aldeia Nukini
Aldeia Nukini